1 Rolnictwo

DOPŁATY DLA ROLNIKÓW NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

WYŻSZE DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

POWRÓT DO WIEKU EMERYTALNEGO DLA ROLNIKÓW 55 LAT DLA KOBIET I 60 LAT DLA MĘŻCZYZN (od 1 października 2017 roku podniesiono wiek emerytalny dla rolników na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)

Jestem rolnikiem, hodowcą bydła i producentem mleka. Znam codzienne problemy z jakimi my rolnicy musimy się borykać. Wiem ile pracy kosztuje gospodarstwo i dostrzegam na przestrzeni lat, jak bardzo rolnictwo ograniczają złe przepisy administracyjne.

Dopłaty muszą być sprawiedliwe. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której źle dysponowane pieniądze robią więcej krzywdy niż pożytku.

2 Rodzina, Praca, Zdrowie i Edukacja

DOSTĘPNE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

NOWE MIEJSCA PRACY

LEPIEJ FUNKCJONUJĄCA SŁUŻBA ZDROWIA

WSPARCIE DLA SZKÓŁ, UCZELNI WYŻSZYCH I NAUCZYCIELI

Te punkty nie mogą bez siebie istnieć. Gwarantują ludziom poczucie bezpieczeństwa i są najważniejszymi składnikami polityki prorodzinnej.

Przede wszystkim, zapewnienie pracy i godziwej płacy, swobodnego dostępu do żłobków i przedszkoli.

Nie można również zapominać o szkolnej i uniwersyteckiej edukacji, a także wymianach studenckich na skalę międzynarodową. Zapewniam, że między innymi będę wspierał Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Edukacja naszych dzieci jest bardzo ważna dla naszego wspólne dobra.

Dostęp do lekarzy specjalistów to również fundament, który podobnie jak powyższe również jest dzisiaj bardzo kruchy. W tych tematach wszyscy mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

3 Sprawy społeczne

UTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA SOCJALNE ZWŁASZCZA DLA RODZIN I SENIORÓW

Nasz region ma wiele widocznych problemów w życiu codziennym: wykluczenie starszych, dyskryminacja płacowa kobiet, młodzi ludzie zmuszeni do wyjazdu za chlebem. Rozwiązanie problemów dziś, to jedyna droga do stworzenia dobrego jutra dla naszych dzieci.

4 Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy

TAK DLA WYŻSZYCH PŁAC

NIE DLA DODATKOWYCH OBCIĄŻEŃ FISKALNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Świat ekonomii jest bardzo dynamiczny. Każdego dnia należy stwarzać odpowiednie warunki dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Im więcej jest miejsc pracy i wyższe zarobki, tym większa jest konsumpcja, która pozytywnie oddziałuje na wpływy do budżetu. Gospodarka jest w dużej mierze zależna od małych i średnich firm, zwłaszcza w naszym regionie. Musimy stawiać na ich wsparcie między innymi w dostępie dla rynków krajowych i zagranicznych. Nie możemy pozwolić na dodatkowe obciążenia fiskalne. Udowodnijmy, że Lubelszczyzna jest przedsiębiorcza i potrafi rodzić obfite owoce naszej pracy.

5 NOWE MIEJSCA PRACY, NOWE MOŻLIWOŚCI

BUDOWA NOWEGO KOLEJOWEGO I SAMOCHODOWEGO PRZEJSCIA GRANICZNEGO W POWIECIE WŁODAWSKIM

ROZBUDOWA PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W DOROHUSKU

BUDOWA INTERMODALNEGO KOLEJOWO-SAMOCHODOWEGO TERMINALU PRZEŁADUNKOWEGO W CHEŁMIE

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO „OLEŚNIKI” W POWIECIE KRASNOSTAWSKIM

Rozbudowa infrastruktury transportowej będzie dobra dla naszego regionu. Nasze rynki zbytu towarów i usług są przede wszystkim na wschodzie – przejścia graniczne muszą mieć większą przepustowość Budowa zbiornika „Oleśniki” zapewni magazynowanie dużej ilości wody dla naszego regionu, oraz wzbogaci ofertę rekreacyjną dla mieszkańców i turystów. To rozwój hoteli, gastronomii i usług.